Mail: bappeda@palopokota.go.id
Phone: (0471) 22577
BAPPEDA KOTA PALOPO

Struktur Organisasi Bappeda Kota Palopo

Image

Susunan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo